This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title

La kinh mặt đồng khủng,giúp xác định phương vị phong thủy FCC2011

1,735,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: la kinh mặt đồng phong thủy (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 30cm x 30cm + Khối lượng: 1600gr + Ý nghĩa: định vị, đo đạc phương hướng, xác định các yếu tố thuật trong phong thủy. + Cách sử dụng: đo đạc phương

La kinh 24 tầng,giúp xác định phương vị phong thủy FCC1157

1,104,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: La kinh phong thủy bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng): 20cm x 20cm + Khối lượng: 0.6kg + Ý nghĩa: xác định phương hướng nhà cửa, đất đai. + Cách sử dụng: Dùng đo đạc hướng và các yếu tố trong thuật

La kinh mặt đồng 11.5cm,giúp xác định phương vị phong thủy FCC1155

473,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện:La kinh phong thủy bằng đồng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 11.5 cm + Khối lượng: 170g + Ý nghĩa: xác định phương hướng, phương vị cho nhà cửa, đất đai. + Cách sử dụng: Dùng đo đạc hướng và các yếu

Như ý Hồ lô Tam thể,giúp mọi sự như ý,trừ bệnh tật FDL105

36,600,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô, như ý Ngọc Hoàng long Tam thể – hàng độc, lạ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8cmx 13cm x 21cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: Tiêu tai hóa bệnh, mang lại bình an, chế hóa hung khí,

Hồ lô ngũ hành nhỏ,hóa giải bệnh tật,tăng sức khỏe FHM109

426,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Hồ lô ngũ hành 5 loại đá thạch anh (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 6.5cm x 6.5cm x 10cm + Khối lượng: 343g + Ý nghĩa: mang lại gia đạo bình an, hóa giải bệnh tật, tai họa, bổ trợ sức

Bát quái âm dương gỗ,hóa giải tà khí ,âm khí FK121

459,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương chạm đồng nổi (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 17cm + Khối lượng: 212g + Ý nghĩa: trấn nhà, tịch tà, hóa sát, dùng trong trường hợp nhà ở gần chùa, chiền, đình, miếu,… + Cách sử dụng: treo trước cửa.

Bát quái âm dương,hóa giải tà khí ,âm khí FK1221

262,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái bọc nhôm âm dương ngũ sắc. + Kích thước (đường kính): 10.5cm + Khối lượng: 91g + Ý nghĩa: ngăn cản, hóa giải khí xấu, đặc biệt dùng cho những nhà gần nơi có sát khí, âm khí,… + Cách sử dụng: treo ngoài cửa

Bát quái âm dương nhỏ,hóa giải tà khí ,âm khí FK1216

213,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Bát quái âm dương chạm đồng nổi nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính): 12.5cm + Khối lượng: 90g + Ý nghĩa: trấn nhà, trừ tà, hóa sát… + Cách sử dụng: treo trước cửa.

Đồ Phong Thủy Chính Gốc – Cửa Hàng Đồ Phong Thủy – Tỳ Hưu